0


Phương thức thanh toán bằng tiền mặt

       Quý khách đến Showroom Hồng Quân và chọn mua những sản phẩm ưng ý, khi đó quý khách sẽ được thanh toán tại cửa hàng bằng tiền mặt.

Thanh toán trực tiếp bằng thẻ (Thẻ Visa, Thẻ tín dụng, ...)

       Quý khách đến Showroom Hồng Quân để thực hiện thanh toán, nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách. Quý khách chú ý khi thanh toán phải có phiếu thu của Showroom và có mộc và chữ ký của Kế toán trưởng hoặc Trưởng chi nhánh.

       Trong trường hợp quý khách thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Master bằng cách cà thẻ tại Showroom của chúng tôi, Quý khách phải mang thẻ và phải đúng chủ thẻ để lấy phiếu và ký nhận phiếu đã thanh toán. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi quý khách dùng thẻ của người khác để thanh toán. Ngay sau khi kiểm tra và nhận được báo "Có" từ Ngân hàng, chúng tôi sẽ tiến hành xuất hàng và giao hàng cho quý khách trong thời gian sớm nhất.